Szukaj
Kredyt kwitnących możliwości
Kredyt gotówkowy bez prowizji
na dowolny cel ze stałą ratą
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

aktualności

aktualności

Zebranie Przedstawicieli 2023

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 6 czerwca 2023 r., o godz. 17 00 w drugim terminie, w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
 5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2022.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2022.
 8. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok
 9. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Mazovia Banku, w roku 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
 20. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 9,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 30 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 34 243,89 zł; oprocentowanie stałe: 9,00%; całkowity koszt kredytu: 4 243,89 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 4 243,89 zł; 36 miesięcznych rat, w tym 35 równych rat w wysokości 953,99 zł, ostatnia rata: 854,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu, okresu kredytowania oraz daty płatności pierwszej raty.

Nota prawna

Lorem ipsum

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49

Nota prawna

Lokata 1 Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 17,38% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 971 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 780,08 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 13,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 809,08 zł (w tym: prowizja 4,74% – 520,03 zł, oprocentowanie – 13,49%, odsetki 3 289,05 zł), 46 miesięcznych rat, w tym 45 miesięcznych rat równych w wysokości po 321,31 zł, ostatnia rata 321,13 zł. Kalkulacja na dzień 1.06.2023 r. To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Klient mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w 30 sekund, klient spoza mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w jeden dzień roboczy. Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy z mBankiem, skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez mBank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze on w placówce mBanku. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego zostanie obniżona o 50% od standardowej prowizji określonej w Taryfie prowizji i opłat, jeśli na wniosku o kredyt gotówkowy w odpowiednim polu wpiszesz słowo KWIATY. Szczegóły znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49