Szukaj
Kredyt kwitnących możliwości
Kredyt gotówkowy bez prowizji
na dowolny cel ze stałą ratą
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, mogą świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

  • szybciej rozpatrywane reklamacje
  • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje
  • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych
  • otwarta bankowość
 

Szybciej rozpatrywane reklamacje
Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skrócony został z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność wynosi maksymalnie 50 euro; dotychczas ten limit wynosił 150 euro.

Nowe metody realizacji płatności zagranicznych
Dyrektywa wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) – tzw. opcję SHA – w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część – odbiorca.

Nowe usługi TPP

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP – Third Party Providers), którzy za zgodą Klienta, mogą świadczyć dodatkowe usługi:

AIS (ang. Account Information Service)

Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku, jest to usługa dostępu do informacji o rachunku, czyli usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:

  • rachunku płatniczego Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
  • rachunków płatniczych Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy.

Jest to zatem usługa, która – za zgodą Klienta – umożliwia TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach. Dzięki tej usłudze Klient może mieć dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.

PIS (ang. Payment Initiation Service)

Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku jest to usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy / Użytkownika karty lub bankowości elektronicznej z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku / Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcę.
Jest to zatem usługa, która umożliwia – za zgodą Klienta – realizację płatności z rachunku bankowego Klienta przez TPP do wybranego przez Klienta odbiorcy.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)

Zgodnie z regulaminami produktowymi jest to usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, czyli usługa polegająca na potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę.
Jest to zatem usługa, która umożliwia TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.

Co to jest open banking?

Open banking, czyli otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych.

Zgodnie z dyrektywą PSD2, banki muszą za zgodą Klienta, umożliwić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.
Dzięki otwartej bankowości Klient może mieć dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to jednak całkowicie nowa usługa – obecnie podobnie działają np. płatności tzw. pay-by-link, zgodnie z którymi Klient płacący w Internecie, zostaje przekierowany przez operatora internetowego do systemu bankowości internetowej wybranego banku.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), Bank BPS przygotował dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na portalu dla dewelopera.

API

Bank BPS spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.mazoviabank.pl

Raport dostepności API PSD2

2024 rok

Raportowany okres

API PSD2
Dostępność

API PSD2
Niedostępność

Bankowość internetowa
Dostępność

Bankowość internetowa
Niedostępność

od 2024-01-01 do 2024-03-31

99,9557%

0,0443%

99,6980%

0,3020%

Raportowany okres

API PSD2
Dostępność

API PSD2
Niedostępność

Bankowość internetowa
Dostępność

Bankowość internetowa
Niedostępność

od 2023-10-01 do 2023-12-31

100,0000%

0,0000%

99,6855%

0,3145%

od 2023-07-01 do 2023-09-30

99,9967%

0,0033%

99,6173%

0,3827%

od 2023-04-01 do 2023-06-30

99,9931%

0,0069%

99,9933%

0,0067%

od 2023-01-01 do 2023-03-31

99,9521%

0,0479%

99,9636%

0,0364%

Raportowany okres

API PSD2
Dostępność

API PSD2
Niedostępność

Bankowość internetowa
Dostępność

Bankowość internetowa
Niedostępność

od 2022-10-01 do 2022-12-31

99,7979%

0,2021%

99,9918%

0,0082%

od 2022-07-01 do 2022-09-30

99,9967%

0,0033%

99,9764%

0,0236%

od 2022-04-01 do 2022-06-30

99,9795%

0,0205%

97,9778%

2,0222%

od 2022-01-01 do 2022-03-31

99,8898%

0,1102%

99,5246%

0,4754%

Raportowany okres

API PSD2
Dostępność

API PSD2
Niedostępność

Bankowość internetowa
Dostępność

Bankowość internetowa
Niedostępność

od 2021-10-01 do 2021-12-31

99,9865%

0,0135%

99,5222%

0,4778%

od 2021-07-01 do 2021-09-30

99,99%

0,01%

99,99%

0,01%

od 2021-04-01 do 2021-06-30

99,99%

0,01%

100,00%

0,00%

od 2021-01-01 do 2021-03-31

99,95%

0,05%

99,72%

0,28%

Raportowany okres

API PSD2
Dostępność

API PSD2
Niedostępność

Bankowość internetowa
Dostępność

Bankowość internetowa
Niedostępność

od 2020-09-14 do 2020-12-31

100,00%

0,00%

99,60%

0,40%

od 2020-06-14 do 2020-09-13

100,00%

0,00%

99,74%

0,26%

od 2020-03-14 do 2020-06-13

100,00%

0,00%

99,84%

0,16%

od 2019-12-14 do 2020-03-13

100,00%

0,00%

99,57%

0,43%

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 9,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 30 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 34 243,89 zł; oprocentowanie stałe: 9,00%; całkowity koszt kredytu: 4 243,89 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 4 243,89 zł; 36 miesięcznych rat, w tym 35 równych rat w wysokości 953,99 zł, ostatnia rata: 854,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu, okresu kredytowania oraz daty płatności pierwszej raty.

Nota prawna

Lorem ipsum

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49

Nota prawna

Lokata 1 Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 17,38% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 971 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 780,08 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 13,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 809,08 zł (w tym: prowizja 4,74% – 520,03 zł, oprocentowanie – 13,49%, odsetki 3 289,05 zł), 46 miesięcznych rat, w tym 45 miesięcznych rat równych w wysokości po 321,31 zł, ostatnia rata 321,13 zł. Kalkulacja na dzień 1.06.2023 r. To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Klient mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w 30 sekund, klient spoza mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w jeden dzień roboczy. Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy z mBankiem, skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez mBank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze on w placówce mBanku. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego zostanie obniżona o 50% od standardowej prowizji określonej w Taryfie prowizji i opłat, jeśli na wniosku o kredyt gotówkowy w odpowiednim polu wpiszesz słowo KWIATY. Szczegóły znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49