Szukaj
Kredyt kwitnących możliwości
Kredyt gotówkowy bez prowizji
na dowolny cel ze stałą ratą
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

aktualności

aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe przysługują konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego, udzielonego w złotych polskich, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na wniosek Kredytobiorcy, w ramach ustawowych wakacji kredytowych, przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:

 • umowa kredytu zawarta jest przed 01.07.2022r.
 • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga: wniosek powinien być złożony w Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty o której zawieszenie wnioskuje.

Prosimy o składanie wniosków najpóźniej do godziny 15.00. 

W przypadku, kiedy wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we wniosku, wniosek w tym zakresie będzie odrzucany.

Proszę pamiętać o tym, że…

 • Wakacje kredytowe polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania;
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu i nie podpisujemy z Kredytobiorcą aneksu;
 • Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie odnotowana w BIK S.A. Nie jest ona traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

Wniosek składa co najmniej jeden ze Współkredytobiorców.

Sposoby składania wniosków:

 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres: wakacjekredytowe@mazoviabank.pl, wyłącznie, gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym przez ePUAP;               
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku;
 • przez bankowość elektroniczną.

Druk Wniosku znajdziecie Państwo tutaj -> Wniosek o wakacje kredytowe

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie wniosku złożonego poza Placówką Banku (korespondencyjnie, mailowo z podpisami kwalifikowanymi) ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Kredytobiorca składa w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji wniosku. Oświadczenie o odstąpieniu, tak jak wniosek może zostać złożone dostępnymi sposobami składania wniosków.

Druk Oświadczenia znajdziecie Państwo tutaj -> Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku o wakacje kredytowe

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 9,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 30 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 34 243,89 zł; oprocentowanie stałe: 9,00%; całkowity koszt kredytu: 4 243,89 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 4 243,89 zł; 36 miesięcznych rat, w tym 35 równych rat w wysokości 953,99 zł, ostatnia rata: 854,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu, okresu kredytowania oraz daty płatności pierwszej raty.

Nota prawna

Lorem ipsum

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49

Nota prawna

Lokata 1 Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 17,38% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 971 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 780,08 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 13,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 809,08 zł (w tym: prowizja 4,74% – 520,03 zł, oprocentowanie – 13,49%, odsetki 3 289,05 zł), 46 miesięcznych rat, w tym 45 miesięcznych rat równych w wysokości po 321,31 zł, ostatnia rata 321,13 zł. Kalkulacja na dzień 1.06.2023 r. To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Klient mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w 30 sekund, klient spoza mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w jeden dzień roboczy. Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy z mBankiem, skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez mBank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze on w placówce mBanku. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego zostanie obniżona o 50% od standardowej prowizji określonej w Taryfie prowizji i opłat, jeśli na wniosku o kredyt gotówkowy w odpowiednim polu wpiszesz słowo KWIATY. Szczegóły znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49