Szukaj
Kredyt kwitnących możliwości
Kredyt gotówkowy bez prowizji
na dowolny cel ze stałą ratą
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Pracuj z nami!

Największym kapitałem Mazovia Banku Spółdzielczego są ludzie. Cenimy różnorodne osobowości i talenty. Stawiamy na mocne strony i pasje naszych pracowników. Codziennie się rozwijamy. Tworzymy stabilne i bezpieczne miejsce pracy. Dlaczego z nami? Staramy się rosnąć wspólnie, pomagamy sobie i dążymy do tego, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna były spójne. Zależy nam, aby: Zainteresowaliśmy Cię? […]

Zebrania Grup Członkowskich 2024

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 ust 7 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniach 8 i 9 maja 2024 roku, odbędą się: Zebrania Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego Informujemy, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu, w Banku funkcjonują 4 Grupy Członkowskie. Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 21/2022 z dnia 4 […]

Zebranie Przedstawicieli 2023

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Porządek obrad: Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25. Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest […]

Zebranie Grup Członkowskich 2023

Zebrania Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego Informujemy, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu, w Banku funkcjonują 4 Grupy Członkowskie. Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 21/2022 z dnia 4 maja 2022 r. dokonała przyporządkowania członków Banku do poszczególnych Grup w sposób następujący: Ustalono następujący Porządek obrad każdej z ww. Grup Członkowskich: 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej. 2. Wybór Przewodniczącego […]

Info dla członków BS Sobienie Jeziory

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2023r. o godzinie 15:00 w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE”, w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego, na którym podejmowane będą uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków z powodu  zaniechania statutowego obowiązku wniesienia udziałów w pełnej wysokości, określonej w Statucie Mazovia Banku Spółdzielczego. Zgodnie z § 13 ust.1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, przed […]

Zlecenia 30.12.2022-02.01.2023

Realizacja zleceń przez bankowość internetową i aplikację mobilną w okresie od 30.12.2022 do 02.01.2022 będzie odbywać się w sposób następujący: – przelewy Elixir przyjęte 30.12.2022 do godz. 12:30 zostaną zrealizowane tego samego dnia. Przelewy Elixir przyjęte 30.12.2022 od godz. 12:31 zostaną zrealizowane dnia 02.01.2023, – przelewy Sorbnet nie będą przyjmowane i realizowane od 30.12.2022 godz. 12:31 do 02.01.2023 godz. 8:00, – […]

Ustawowe wakacje kredytowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe przysługują konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego, udzielonego w złotych polskich, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Na wniosek Kredytobiorcy, w ramach ustawowych wakacji kredytowych, przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach: Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli: W okresie zawieszenia spłaty […]

Aneksy BMR

Szanowni Państwo,  przygotowaliśmy dla Państwa aneks do umowy kredytu mieszkaniowego Mój Dom, Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego, pożyczki hipotecznej lub kredytu mieszkaniowego, w której oprocentowanie naliczamy na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Aneks jest bezpłatny i muszą go podpisać wszystkie osoby, które są stroną aneksowanej umowy. Aby podpisać aneks zapraszamy Państwa do naszych placówek.  Czego dotyczy Aneks do Umowy? Aneksem wprowadzamy do umowy klauzulę awaryjną, która pozwoli […]

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w Banku, mogą składać Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców według zasad, które reguluje Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. 

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 9,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 30 000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 34 243,89 zł; oprocentowanie stałe: 9,00%; całkowity koszt kredytu: 4 243,89 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 4 243,89 zł; 36 miesięcznych rat, w tym 35 równych rat w wysokości 953,99 zł, ostatnia rata: 854,24 zł. Kalkulacja została dokonana na 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu, okresu kredytowania oraz daty płatności pierwszej raty.

Nota prawna

Lorem ipsum

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49

Nota prawna

Lokata 1 Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 17,38% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 971 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 780,08 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 13,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 809,08 zł (w tym: prowizja 4,74% – 520,03 zł, oprocentowanie – 13,49%, odsetki 3 289,05 zł), 46 miesięcznych rat, w tym 45 miesięcznych rat równych w wysokości po 321,31 zł, ostatnia rata 321,13 zł. Kalkulacja na dzień 1.06.2023 r. To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Klient mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w 30 sekund, klient spoza mBanku może otrzymać decyzję kredytową nawet w jeden dzień roboczy. Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy z mBankiem, skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez mBank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze on w placówce mBanku. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego zostanie obniżona o 50% od standardowej prowizji określonej w Taryfie prowizji i opłat, jeśli na wniosku o kredyt gotówkowy w odpowiednim polu wpiszesz słowo KWIATY. Szczegóły znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Regulaminie kredytu gotówkowego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Kwota prowizji:562,82 Oprocentowanie:14,49