Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2022-05-04

Zebrania Grup Członkowskich

     

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 ust 7 Statutu Banku Spółdzielczego,
w dniach 12 i 19 maja 2022 roku, odbędą się:

 

Zebrania Grup Członkowskich
Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy, iż zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu, w Banku funkcjonują 4 Grupy Członkowskie.

Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 21/2022 z dnia 4 maja 2022 r. dokonała przyporządkowania członków Banku do poszczególnych Grup w sposób następujący:

Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” tereny wiejskie, utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich gminy Góra Kalwaria (za wyjątkiem mieszkańców miasta Góra Kalwaria). Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 12 maja 2022 r. o godz. 16.00, w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Centrala” miasto - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście Góra Kalwaria oraz w pozostałych miejscowościach/gminach, nie wymienionych w pkt. 1, 3 i 4. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 12 maja 2022 r. o godz. 18.00,  w Restauracji „Podzamcze” w Górze Kalwarii, przy ul. Wojska Polskiego 43.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Filia” w Osiecku - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Osieck, Celestynów, Garwolin, Pilawa, Kołbiel, Wodynie, Górzno, Wola Rębkowska, Miastków Kościelny oraz Parysów. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 16.00, w Sali weselnej „Pod Jaworem” w Sobieniach Jeziorach, przy ul. Piwonińskiej 68.

Zebranie Grupy Członkowskiej „Oddział” w Sobieniach Jeziorach - utworzona dla członków Banku, zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach następujących gmin: Sobienie Jeziory, Otwock, Józefów, Wiązowna, Karczew, Sobolew, Łaskarzew, Wilga, Maciejowice. Zebranie tej Grupy Członkowskiej odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 18.00, w Sali weselnej „Pod Jaworem” w Sobieniach Jeziorach, przy ul. Piwonińskiej 68.

 

Ustalono następujący Porządek obrad każdej z ww. Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z uwzględnieniem obsługi na terenie zamieszkałym przez członków danej Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie przez Zarząd spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, w szczególności:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
  b) informacja dot. uchwał, które będą przedmiotem głosowania podczas najbliższego zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku.
8. Dyskusja.
9. Wybory na Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego, na kadencję 2022 – 2026.
10. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej o wyborze Przedstawicieli danej Grupy na Zebranie Przedstawicieli.
11. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
12. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2023 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV