Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego  Kliknij

Informacja o rozliczeniu i umorzeniu subwencji PFR 1.0  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2021-09-13

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Regulaminu organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 28 września 2021 roku, w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE”, odbędą się:

 

Zebrania Grup Członkowskich

Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z dnia 26.04.2018 r. ustalono 2 Grupy Członkowskie, których podział terytorialny oraz terminy zebrań przedstawiają się następująco:

 

 1. w dniu 28 września 2021 r. o godz. 16.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich.
 2. w dniu 28 września 2021 r. o godz. 17.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście Góra Kalwaria oraz innych miastach.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Banku projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na najbliższym Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego:
  a) Uchwały w sprawie połączenia Mazovia Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach (bank przejmowany),
  b) Uchwały w sprawie zmian w statucie Mazovia Banku Spółdzielczego, wynikających z planowanego połączenia banków, o którym mowa w pkt a).
 6. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
 7. Zamknięcie obrad.
 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2021 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV