Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2021-05-14

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 37 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Regulaminu organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 20 maja 2021 roku, w SALI KONFERENCYJNEJ STADIONU SPORTOWEGO, w miejscowości KRZAKI CZAPLINKOWSKIE, przy ul. Głównej 81, odbędą się:

 

Zebrania Grup Członkowskich
Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z dnia 26.04.2018 r. ustalono 2 Grupy Członkowskie, których podział terytorialny oraz terminy zebrań przedstawiają się następująco:

 1. w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 16.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich.
 2. w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 17.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście Góra Kalwaria oraz innych miastach.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z uwzględnieniem obsługi na terenie zamieszkałym przez członków danej Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie przez Zarząd spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, w szczególności:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2020,
  b) informacja dot. uchwał, które będą przedmiotem głosowania podczas najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
 9. Zamknięcie obrad.
 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2022 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV