Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2020-04-21

Wakacje kredytowe firm i rolników

Zawieszenie rat kredytowych dla firm i rolników

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania kredytu w rachunku bieżącym na uproszczonych zasadach.

Proponujemy zawieszenie:

  • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
  • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Zastosowane odroczenie terminu spłaty może spowodować:

  • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
  • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną powiększone o odroczone płatności
  • w okresie zawieszenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

  • kredytów obrotowych
  • kredytów inwestycyjnych

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się TUTAJ

Wraz z Wnioskiem prosimy o złożenie oświadczenia „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”(RODO). Druk dla spółek prawa handlowego znajdują się TUTAJ. Druk dla pozostałych Klientów znajduje się TUTAJ.

W ciągu maksymalnie 3 dni skontaktuje się z Państwem Doradca w celu uzupełnienia pozostałych dokumentów dotyczących działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Dla Klientów posiadających w Mazovia Banku kredyt w Rachunku bieżącym, dla których termin spłaty przypada na okres od 20.04.2020r. do 30.09.2020r. - Bank umożliwia odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na uproszczonych zasadach, na okres do 6 miesięcy.

Bank z tytułu odnowienia kredytu na uproszczonych zasadach będzie pobierał prowizję w wysokości połowy stawki określonej w Taryfie opłat i prowizji dla firm/rolników.

Wzór Wniosku o odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach znajduje się TUTAJ

Wraz z Wnioskiem prosimy o złożenie oświadczenia „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”(RODO). Druk dla spółek prawa handlowego znajdują się TUTAJ. Druk dla pozostałych Klientów znajduje się TUTAJ.

W ciągu maksymalnie 3 dni skontaktuje się z Państwem Doradca w celu uzupełnienia pozostałych dokumentów dotyczących działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty/odnowienie kredytu można składać za pośrednictwem:

  • adresu e-mail: odroczenieraty@mazoviabank.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
  • listownie/kurierem na adres: Mazovia Bank Spółdzielczy, ul. Pijarska 25, 05-530 Góra Kalwaria
  • w Placówkach Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Decyzja uzależniona jest od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, dokonanej za 2019 rok oraz wiarygodności Klienta.

 

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Placówce Banku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem placówki.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Mazovia Banku Spółdzielczego mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na stronie tytułowej portalu www.mazoviabank.pl.

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2020 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV