Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2020-08-26

Wakacje kredytowe klientów indywidualnych

Bank umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. Podjęcie decyzji o odroczeniu spłaty powinno być jednak dobrze przemyślane, gdyż po okresie odroczenia raty kredytu/pożyczki mogą być wyższe, a łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.

Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych

Umożliwiamy bezpłatne odroczenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Odroczenie rat dotyczy kredytów/pożyczek hipotecznych i  kredytów gotówkowych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, okres kredytowania nie ulegnie zmianie.

Skorzystanie z odroczenia spłaty rat może zwiększyć zadłużenie pozostające do spłaty lub może wzrosnąć wysokość kolejnych rat kredytu lub pożyczki. Kredytobiorca powinien ocenić  swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o odroczenie rat.

W okresie odroczenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach.

Kto może złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu?

Opcja odroczenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. Nie można odroczyć spłaty, jeśli Klient posiada zaległość w spłacie powyżej 30 dni.

Jak należy uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność odroczenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o odroczenie spłaty kredytu?

Wnioski o odroczenie spłaty kredytu można składać na druku udostępnionym na stronie internetowej Banku (TUTAJ) lub w placówce, za pośrednictwem:

  • adresu e-mail:  wakacjekredytowe@mazoviabank.pl
  • w Placówkach Mazovia Banku Spółdzielczego

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Mazovia Banku Spółdzielczego mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówki. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na stronie internetowej Banku.

Wniosek o odroczenie spłaty musi być złożony najpóźniej 2 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty – jeżeli złożysz wniosek później, odraczamy spłatę raty od kolejnego miesiąca.

Sprawdzamy każdy wniosek o odroczenie spłaty i informujemy Państwa o decyzji w sposób, który zostanie wskazany w dyspozycji (e-mail lub SMS).

Czy rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu jest płatne?

Rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Gdzie znajdę wniosek o odroczenie spłaty kredytu?

Wniosek znajduje się TUTAJ

Oświadczenia o odstąpienie od zawartego na odległość wniosku o odroczenia spłat rat kredytu znajduje się na końcu wniosku lub TUTAJ

Zawieszenie wykonania umowy kredytu dla Klientów indywidualnych

Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Klienci indywidualni mogą składać wnioski o zawieszenie wykonania umowy kredytów/pożyczek hipotecznych i  kredytów gotówkowych.

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy stracili pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca 2020r. w związku z pandemią koronawirusa.

Wnioski o zawieszenie wykonania umowy kredytu można składać w placówkach Mazovia Banku Spółdzielczego.

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2020 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV