Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2015-04-10

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 39 ust 2 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Regulaminu organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 23 kwietnia 2015 roku, w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE”, odbędą się:

Zebrania Grup Członkowskich
Mazovia Banku Spółdzielczego

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z dnia 12.03.2014 r. ustalono 2 Grupy Członkowskie, których podział terytorialny oraz terminy zebrań przedstawiają się następująco:

 1. w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście  Góra Kalwaria oraz innych miastach.
 2. w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej,
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego,
 5. Informacja Zarządu dot. sytuacji finansowej Banku na koniec roku 2014. oraz spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku,
 7. Dyskusja,
 8. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków,
 9. Zamknięcie obrad.
 Zarząd Banku
 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2019 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV