Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA>eBank internetowy>Wniosek Rodzina 500+

 500plus_www_700_400px.png

 


 

Program Rodzina 500 plus

 

W okresie od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku w serwisie internetowym Mazovia Banku Spółdzielczego będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

  • wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie),
  • wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.

Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Mazovia Banku Spółdzielczego będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy  okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie).

Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko
w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.

Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie  świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:

wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.
 
Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu.

Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.

 

ikonaar.jpg
Najważniejsze informacje
 o Programie Rodzina 500 plus
ikonaar.jpg
Jak rozpocząć składanie wniosku
 w bankowości internetowej?

 


 Częste pytania dotyczące wniosków

(kliknij w treść pytania aby wyświetlić odpowiedź)

 

 

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy,
skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie,
który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

 

 

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2019 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV